Tepelné čerpadlo

 

Tepelné čerpadlo je v súčastnosti jedna z možností ako znížiť náklady na teplo vo Vašom dome alebo objekte. Nejde o niečo prevratne nové,  chladničku alebo klimatizáciu použivame roky.

Tak ako pri kúpe chladničky sledujeme triedu úspornosti a snažime sa kúpiť tú najúspornejšiu,  tak aj pri tepelných čerpadlách sú  dôležité jeho parametre . Samozrejme vzhľadom  k tomu ako ho budeme použivať.   Naše skúsenosti s tepelnými čerpadlami hovoria o tom, že výhodnosť použitia tepelného čerpadla je v dvoch rovinách.

Prvá rovina je vo výhodných sadzbách " elektriny " od distribučných spoločností  k cenám plynu. Časom sa bohužial ceny zrovnajú,  keďže je to otázka trhu. Preto je dôležitá tá druhá rovina.

Druhá rovina je v optimalizácii požiadaviek na zdroj tepla. Nie nepodstatnou vlastnosťou je cena závislá na výkone. Pri voľbe vhodného tepelného čerpadla sa najskôr hľadajú spôsoby ako znížiť spotrebu tepla a teda požadovaného výkonu tepelného čepradla. Je dôležité venovať pozornosť tejto optimalizácii tak, aby aj v budúcnosti bola prevádzka Vášho tepelného čerpadla výhodná a úsporná.

Ak máte záujem o tepelné čerpadlo a naše skúsenosti e-mail alebo telefón je správna cesta.